Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘VCA’

Stef Cleaning Services en V.C.ALogo VCA

V.G.M staat voor: Veiligheid Gezondheid   Milieu

Ook wij krijgen steeds meer de vraag of we VCA gecertificeerd zijn.

Er zijn steeds meer opdrachtgevers die dit als voorwaarde stellen voordat er een opdracht verstrekt wordt.

Omdat veilig werken een groot deel is van ons vakgebied hechten wij hier erg veel waarde aan.

Er gebeuren jaarlijks erg veel ongevallen op trappen, ladders en steigers soms met fatale afloop.

Al onze medewerkers zijn dan ook in het bezit van een VCA certificaat.

VCA staat voor: Veiligheid, Gezondheid en milieu.

VCA is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico.

In ons geval is dit het onderhoud van daken en gevels.

Omdat onze medewerkers gecertificeerd zijn hebben zij de kennis van de veiligheidsregels en kunnen maatregelen  treffen om zo veilig mogelijk te werken.

Dit is natuurlijk niet voldoende om optimaal veilig te werken.

Al onze trappen, ladders, steigers, en klimhulpmiddelen worden jaarlijks door erkende instanties gekeurd. Het spreekt voor zich dat afgekeurde onderdelen direct worden vervangen.

Tevens is Stef Cleaning Services bezig om als bedrijf een VCA certificaat te behalen.

Dit houdt in dat alle procedures met betrekking tot V.G.M worden vastgelegd en worden getoetst door een externe certificatie-instelling.

Hier wordt nagegaan of het VGM beheersysteem en alle vragen in de praktijk worden toegepast.

Dit gebeurt aan de hand van gesprekken/interviews met de verantwoordelijken en aan de hand van bezoeken aan de werklocaties.

Wij hopen dit jaar onze certificering te kunnen halen.

Advertenties

Read Full Post »

%d bloggers liken dit: