Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘Stef Cleaning Services’

Zelf je dak en gevel reinigen?

Na jaren van vervuiling wordt het aanzien van uw woning bepaald door algen, mossen en vergrauwing.

Soorten vervuilingen: Organische en atmosferische vervuiling maar ook graffiti is een soort vervuiling.

Er zijn verschillende manieren om een dak of gevel te reinigen.

-Met een borstel proppen mos van het dak verwijderen.

-Gebruik van chemische schoonmaakmiddelen borstelen en afspuiten.Veilig werken

-Met een warm water hogedrukspuit het dak of gevel afspuiten.

-Een algendoder aanbrengen kan bij oppervlakkige vervuiling helpen.

Het verwijderen van algen en mossen zal meestal met een hogedrukreiniger goed gaan

maar er altijd kans is op beschadiging van de dakpannen of gevel door een te hoge druk.

Na het schoonspuiten altijd een algendoder aanbrengen.

Atmosferische vervuiling van roet en fijnstof en graffiti is moeilijker te verwijderen en is er vakmanschap en speciale apparatuur noodzakelijk.

Veilig werken op ladders en steigers.

Er gebeuren erg veel ongelukken bij het werken op ladders en steigers.

Gebruik daarom altijd goedgekeurde klimwerktuigen:

-Ladder en dakladder

-Rubber mat onder de ladder tegen verschuiven.

-Klimtuig met veiligheidslijn.

-Veiligheidsbril, handschoenen, stofmasker en gehoorbescherming.

-Indien nodig een hoogwerker.

Mogelijk kunnen wij u helpen met het schoonmaken van uw dak en gevel.

Wij hebben een ruime ervaring in het onderhoud van daken en gevels en zijn VCA gecertificeerd.

Wij helpen u graag met een nieuw aanzien van uw woning of bedrijfspand.

Bel voor meer informatie 076 3030037 of kijk eens op onze website http://www.stefcleaningservices.nl

Wij zijn werkzaam in Etten Leur, Breda, Bergen op Zoom, Tilburg, Eindhoven, Rotterdam, Zierikzee, Vlissingen en de provincie Antwerpen Belgie.

Read Full Post »

Stef Cleaning Services en V.C.ALogo VCA

V.G.M staat voor: Veiligheid Gezondheid   Milieu

Ook wij krijgen steeds meer de vraag of we VCA gecertificeerd zijn.

Er zijn steeds meer opdrachtgevers die dit als voorwaarde stellen voordat er een opdracht verstrekt wordt.

Omdat veilig werken een groot deel is van ons vakgebied hechten wij hier erg veel waarde aan.

Er gebeuren jaarlijks erg veel ongevallen op trappen, ladders en steigers soms met fatale afloop.

Al onze medewerkers zijn dan ook in het bezit van een VCA certificaat.

VCA staat voor: Veiligheid, Gezondheid en milieu.

VCA is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico.

In ons geval is dit het onderhoud van daken en gevels.

Omdat onze medewerkers gecertificeerd zijn hebben zij de kennis van de veiligheidsregels en kunnen maatregelen  treffen om zo veilig mogelijk te werken.

Dit is natuurlijk niet voldoende om optimaal veilig te werken.

Al onze trappen, ladders, steigers, en klimhulpmiddelen worden jaarlijks door erkende instanties gekeurd. Het spreekt voor zich dat afgekeurde onderdelen direct worden vervangen.

Tevens is Stef Cleaning Services bezig om als bedrijf een VCA certificaat te behalen.

Dit houdt in dat alle procedures met betrekking tot V.G.M worden vastgelegd en worden getoetst door een externe certificatie-instelling.

Hier wordt nagegaan of het VGM beheersysteem en alle vragen in de praktijk worden toegepast.

Dit gebeurt aan de hand van gesprekken/interviews met de verantwoordelijken en aan de hand van bezoeken aan de werklocaties.

Wij hopen dit jaar onze certificering te kunnen halen.

Read Full Post »

%d bloggers liken dit: