Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘gevelrenovatie Breda’

Gevelreiniging  Gevel schoonmakenGevelrenovatie

Stef Cleaning Services

Stef Cleaning Services

Waar komt de vervuiling op onze gevels en daken vandaan?

De industrie.

Een groot deel van de industriele afvalstoffen komt via de schoorsteen in het milieu terecht. Regen en wind verspreiden deze afval. Gassen en in de regen opgeloste stoffen zoals zwaveldioxide en kooldioxide tasten de gevel aan doordat deze stoffen zuur zijn.

Het verkeer.

Onze auto’s veroorzaken door de uitlaatgassen ongeveer dezelfde vervuiling als de industrie. Uitlaatgassen, roet en stof vormen de bekende grauwe aanslag op onze gevels.

Weersomstandigheden.

Regen, wind, zon en een hoge luchtvochtigheid dragen bij aan de vervuiling van onze gevels. Regen en wind vervoeren de vuildeeltjes en hechten zich aan een vochtige gevel. Door invloed van de zon gaan deze vuildeeltjes vast zitten. Op plaatsen waar geen of weinig zon komt zal er organische vervuiling ontstaan in de vorm van algen en mossen.

Zure regen.

Door de industrie, onze auto’s en het openbare vervoer, komen er afvalstoffen zoals zwavel en kooldioxide in het milieu waardoor de zure regen ontstaat. Zure regen tast vooral de voegen in de gevel aan. De zure regen ontbindt de kalkhoudende bindmiddelen in de steen.

De zee.

Door de zeewind hebben gevels vlak aan zee te lijden onder het opwaaiende zand en zout. Het zout wat in de gevels achter blijft heeft de eigenschap vocht aan te trekken. Vooral metalen onderdelen in de gevel hebben hieronder te lijden.

Vogelpoep.

Ook deze vervuiling komt veel voor in Nederland. Vogelpoep bevat ook zure stoffen die onze gevels aantasten. Bij veel vogeloverlast ontstaan er hardnekkige korsten die moeilijk te verwijderen zijn.

Graffiti.

Dit zijn ongwenste tekeningen of beschilderingen op afscheidingen en gevels. Deze worden door zogenaamde kunstenaars ongevraagd aangebracht. Hiervoor worden meestal spuitbussen gebruikt met verschillende soorten verf. Het is zaak deze zo snel mogelijk weer te verwijderen zodat de verf geen kans krijgt uit te harden. Als de verf nog niet geheel is uitgehard is deze gemakkelijker te verwijderen.

Afhankelijk van de soort verf en ondergrond zijn er verschillende technieken om graffiti te verwijderen. Meestal wordt dit door de verzekering vergoed.

Bouwactiviteiten.

Ook bij de bouw onstaan er al gevelvervuilingen. Denk hierbij aan cementsluier op metselwerk en witte uitbloei op het metselwerk. Of ongelukjes met gelekte olie, isolatieschuim en een omgevallen verfblik. Uit deze opsomming van vervuilingen blijkt dat iedere woning of bedrijfspand vroeg of laat onderhoud nodig heeft aan gevel of dak.

Stef Cleaning Services is gespecialiseerd in volledig dak en gevelonderhoud en heeft een oplossing voor alle vervuilingen op dak en gevel.

Ook voor dak en gevelrenovatie.direct-aanvragen-button

Door preventief onderhoud kunnen veel kosten in de toekomst bespaard blijven.

Bijvoorbeeld tijdig impregneren waardoor het vocht geen kans krijgt en er dus veel minder vervuiling op zal treden.

Bel voor meer informatie 076 3030037 of kijk eens op onze website www.stefcleaningservices.nl

Read Full Post »

%d bloggers liken dit: